Destination X : Utdanningsressurser

 • Printable world map for use with Destination X. Facilitates group discussions and learning.


 • PDF handbook for use with Destination X. Download to handheld device (tablet/mobile phone) and use instead of the handbook that comes with the game.


 • “Destination X” er utviklet for bruk i undervisning på ungdomstrinnet og i videregående skole. Spillet egner seg særlig for bruk i samfunnsfagundervisning, men spillet berører også historie og kulturfag. Bruk av spillet er beskrevet i Bedre skole nr 4, 2017.


  Dersom du har spørsmål eller ønsker å bestille spillet til deg selv eller til din skole, kan du benytte meldingsfeltet nederst på denne siden, eller bestille direkte fra GAMEZONE.NO.
  En grunnleggende filosofi ved “Destination X” er at spillerne ikke avkreves detaljkunnskap, men at man i stedet blir utfordret til å se de store linjene og å gjøre gode estimater. Det er for eksempel liten grunn til å vite det nøyaktige antallet innbyggere i Tyskland. I stedet vil spillerne utvikle en formening om hvilke land som er folkerike, hvilke land som er store og små, hvilke land som er fattige og rike, og hvilken type industri, språk og religion som dominerer i ulike regioner. Spillet er lagt opp slik at alle spillerne føler at de bidrar, uavhengig av kunnskapsnivå, og det kåres ingen individuell vinner i spillet: alle spillerne vinner eller taper sammen.  “Destination X” inneholder kort for alle land i verden. Det er mulig å tilpasse spillet til et fastsatt undervisningsopplegg ved å bare spille med land fra bestemte verdensdeler.  I en skolesetting anbefaler vi at læreren til å begynne med tar rollen som spion. Etterhvert som elevene blir mer erfarne, kan elevene rotere på å spille spion, mens de andre er detektiver som samarbeider om å fange spionen.


  Vanskelighetsgraden i spillet justeres enkelt ved å legge opp et varierende antall landkort på bordet før hver omgang. For ungdomsskoleelever anbefaler vi å begynne med 6 kort på bordet. I videregående skole kan man øke utfordringen ved å starte med 8 kort på bordet. For voksne spillere eller erfarne geografielever, kan man øke til 10 eller 12 kort.  Man kan også variere vanskelighetsgraden underveis på følgende måte: For hver runde detektivene vinner, legger man til to ekstra kort på starten av neste runde.  I undervisningssammenheng, har vi god erfaring med å la elevene ha et kart fremfor seg som utgangspunkt for diskusjonene. Skriv gjerne ut vårt ressurskart for slik bruk.


  Dersom man bruker håndboken som følger med spillet, er det viktig at spionen gjemmer denne godt slik at detektivene ikke kan se om spionen har valgt et land som er tidlig eller sent i boken (=tidlig eller sent i alfabetet). Mange foretrekker derfor å laste ned håndboken som PDF, til bruk på mobil eller nettbrett.

  Hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille spillet til deg selv eller din skole, ta kontakt!

  [wpforms id=”381″]  Du kan også kontakte oss direkte:


  Eilif Svensson (daglig leder)

  • +47 9248 6268
  • eilif@aportagames.com

     Kristian A. Østby (produktsjef)

  • +47 9711 0806
  • kristian@aportagames.com